Ealasaid Erskine

Member Information

Full Name Ealasaid Erskine -
Birth#1Date of Birth1465
Place of BirthDùn, Aonghus, Rìoghachd na h-Alba
Spouse#1NameUnknown
Children ♀️ Isabel Falconer
#2NameUnknown
Children ♀️ Isabel Falconer
Death#1Date of death1540
Place of deathHalkerton, Siorrachd Cinn Chàrdainn, Rìoghachd na h-Alba
error: Content is protected !!